Klachtenbeleid

//Klachtenbeleid
Klachtenbeleid2020-04-03T15:21:54+02:00

Klachtenbeleid

Little Super Stars hoopt natuurlijk dat zowel de ouders als het kind zich bij ons thuis voelen. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om kwalitatief goede opvang te bieden, kan het voorkomen dat er iets is waar je niet tevreden over bent. Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar bespreek dit zo snel mogelijk met ons. Wij zullen je klacht serieus nemen en proberen samen tot een goede oplossing te komen.

Indien je een klacht hebt, vragen wij je dit uit te spreken tegenover de pedagogisch medewerkers om samen tot een oplossing te komen. We horen het graag als je vindt dat wij de opvang kunnen verbeteren. Wij staan graag open voor kritiek.

Mocht je met onze medewerkers niet tot een oplossing kunnen komen, of liever niet naar de medewerker toe willen stappen, kunt u terecht bij de directie van Little Super Stars. Wij zijn iedere dag te bereiken via de mail info@littlesuperstars.nl en de telefoon. Mocht je liever langs komen is dat uiteraard geen probleem, je bent van harte welkom.

Vertrouwenspersoon

Little Super Stars heeft de heer Dave Samson als vertrouwenspersoon voor onze locaties aangesteld. Met hem kun je op vertrouwelijke basis spreken over zaken die je niet met ons, medewerkers, management of directie, wilt bespreken. Je kunt Dave Samson bereiken via telefoonnummer, 06-53268893. Onze medewerkers kunnen ook bij Dave terecht. De directie biedt hierdoor ook haar medewerkers de mogelijkheid om op een vertrouwelijke basis te kunnen spreken.

Geschillencommissie

Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met een medewerker. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie. De kinderopvangorganisatie moet de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders brengen. De verplichting voor de kinderopvangorganisatie om een interne klachtenregeling op te stellen voor de oudercommissies vervalt vanaf 1 januari 2016. Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een 1 versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl

U kunt het klachtenreglement van Little Super Stars ook downloaden.

Op locatie is een standaard klachtformulier op te halen. Dit formulier kan gebruikt worden om u klacht in te kunnen dienen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Privacy instellingen

Little Superstars neemt uw privacy heel serieus. Wij maken gebruik van Google Analytics en functionele cookies. De cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd en mogen wij plaatsen zonder toestemming. Cookies om content en advertenties te personaliseren en voor het delen van onze content op social media gebruiken we na toestemming. Wilt u de beste website ervaring en op u afgestemde informatie? Klik dan op de button voor akkoord. Meer informatie kunt u lezen in onze privacy policy.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen