Sociale competentie

Het begrip ‘’sociale competenties’’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samen werken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen van groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen en ontwikkelen van sociale competenties. Bij Little Super stars gebruiken tevens beloningsmethoden en strafmethoden om te leren wat goed en fout is. Tevens stimuleren wij vriendschappen door nieuwe kinderen direct voor te stellen en overal bij te betrekken.

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van sociale competenties door;

  • Het goede voorbeeld te geven door vriendelijk en geduldig te reageren
  • Goed naar elkaar te luisteren en met de kinderen te praten en niet alleen tegen de En op ooghoogte met de kinderen te praten
  • Samen spel bijv. Een bal naar elkaar toe rollen terwijl de leidster dicht bij de kinderen zit
  • Elkaar te helpen door bijv. Iemands schoentjes aan te geven
  • Conflicten te voorkomen door bijv. Het leren delen van speelmateriaal
  • De kinderen altijd bij de voornaam te noemen en elkaar ook bij naam te leren noemen door iedere ochtend een welkomstliedje te zingen waarin je de kinderen betrekt door de naam van het kindje naast hem te benoemen
  • Kinderen te complimenteren/belonen als ze iets liefs of goeds hebben gedaan, dit is erg belangrijk voor het zelfvertrouwen van het kind. De beloning bestaat dan uit een sticker of een extra knuffel of privilege (bijv. naast de leidster zitten aan tafel)
  • Als we de kinderen verschonen praten en spelen we met de kinderen. We zijn dan betrokken bij dat ene kind
  • Straffen bestaat bij ons uit 2x waarschuwen en wanneer dit niet helpt het kind tijdelijk uit de situatie halen en een rustige activiteit aan tafel geven om even tot zichzelf te komen

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Koningsspelen vrijdag 27 april

Komen jullie vrijdag 27 april, vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur naar ons toe? Er [...]

Open dag Little Super Stars Amsterdam (zaterdag 24 maart 2018)

Is jouw kind ook een Little Super Star?  Kom dan zaterdag 24 maart  van 10.00 tot 16.00 uur naar onze [...]

BSO Little Super Stars gaat uitbreiden!

Wist u dat? BSO Little Super Stars in Rotterdam er een vestiging bij krijgt! De nieuwste [...]

[dc_social_wall id=”7926″]