Persoonlijke competentie

Kinderen moeten de gelegenheid krijgen tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Met het begrip ‘’persoonlijke competenties’’ worden persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld: veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Deze competenties stellen een kind in staat om allerlei typen situaties of problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Exploratie en spel kunnen worden bevorderd door de inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen en activiteiten, de vaardigheden van groepsleidsters in het uitlokken en begeleiden van spel en de aanwezigheid van goede relaties met bekende leeftijdsgenoten.

Wij dragen bij aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties door;

  • Bij baby’s te laten voelen aan speeltjes of materialen
  • Bij een dreumes peuter laten kiezen welke boekje hij/zij voorgelezen wil hebben
  • Grenzen te verleggen, steeds een stapje moeilijker te maken met bijvoorbeeld puzzels
  • De talenten van een kind te erkennen en er aandacht aan te geven
  • Kinderen stimuleren om zelfstandig activiteiten te ondernemen, bijv. jas aantrekken, schoenen pakken
  • De veerkracht en flexibiliteit stimuleren wij door bijvoorbeeld in de tuin te picknicken in plaats van binnen aan tafel of tijdens een ruzie de kinderen zelf de oplossing te laten bedenken

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Koningsspelen vrijdag 27 april

Komen jullie vrijdag 27 april, vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur naar ons toe? Er [...]

Open dag Little Super Stars Amsterdam (zaterdag 24 maart 2018)

Is jouw kind ook een Little Super Star?  Kom dan zaterdag 24 maart  van 10.00 tot 16.00 uur naar onze [...]

BSO Little Super Stars gaat uitbreiden!

Wist u dat? BSO Little Super Stars in Rotterdam er een vestiging bij krijgt! De nieuwste [...]

[dc_social_wall id=”7926″]