Risico-inventarisatie

Wij bieden verantwoorde kinderopvang aan en dragen zorg voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen die aan onze zorgen worden toevertrouwd.

Little Super stars geeft als volgt uitvoering aan de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

 • Risico-inventarisatie Veiligheid
 • Registratie van ongevallen
 • Risico-inventarisatie Gezondheid

Hieronder volgt een korte weergave van bovengenoemde onderdelen en staan een aantal werkinstructies beschreven.

Risico-inventarisatie Veiligheid (RI V)

Jaarlijks vindt de risico-inventarisatie veiligheid plaats op alle locaties. Deze wordt uitgevoerd door groepsleiding en leidinggevende. Op de locatie wordt naar aanleiding van de inventarisatielijsten actieplannen gemaakt. De actieplannen worden 1 keer per 6 weken besproken (zie jaarplanner) in een voortgangsoverleg tussen de directie en de groepsleiding. Uit deze bespreking komen actieplannen die worden uitgevoerd.

De leidinggevende en directie maken jaarlijks een gezondheidsverslag van de locatie. Dit verslag wordt, na goedkeuring door directeur verstuurd naar de inspecteur van de GGD. Het ligt voor iedereen ter inzage op de locatie.

Jaarlijks vindt de inspectie van de GGD plaats, waarbij de RI V (met de RI G) uitgangspunt is.

Registratie van ongevallen en beschrijving van gevaarlijke situaties

Op het ongevallenregistratieformulier worden ongevallen of bijna ongevallen beschreven, waarbij een kind dat Little Super Stars bezoekt lichamelijk letsel oploopt, bvb. breuken, flinke schaafwond, tand door de lip, bloedneus, bekneld raken, weglopen etc. Deze formulieren worden door de groepsleiding ingevuld, door de leidinggevende getekend voor gezien en op de locatie in de map RI&V bewaard. Zo mogelijk worden direct maatregelen genomen om het ongeval in de toekomst te voorkomen.

Een aantal voorbeelden van onze werkinstructies en de genomen maatregelen.

Werkinstructies/maatregelen om de fysieke veiligheid te waarborgen

 • Glas in ramen en deuren op kindhoogte zijn voorzien van veiligheidsfolie of veiligheidsglas.
 • Er zijn kindveilige stopcontacten geplaatst of de stopcontacten zijn voorzien van veiligheidsplaatjes.
 • Op de deuren zitten vingerveilige strips.
 • Gevaarlijke stoffen zijn hoog en/of afgesloten opgeborgen.
 • Er worden geen koortjes, touwtjes, knopen en strikjes gebruikt in de kinderbedjes.
 • Heetwaterkranen zijn begrensd en/of buiten bereik van de kinderen.
 • Er worden alleen onbrandbare stofferingen en versieringen gebruikt, deze hangen niet bij lampen of warm wordende apparatuur.

Werkinstructies/maatregelen om de kans op ongelukken te verkleinen

 • De slaapkamers worden dagelijks gecontroleerd op kleine voorwerpen.
 • Wanneer kinderen in een zwembadje zitten is er permanent toezicht.
 • Leidsters houden altijd lichaamscontact met kinderen die op het verschoonkussen liggen
 • Op de locatie worden afspraken gemaakt over toezicht van de kinderen in de verschillende ruimtes.

Risico-inventarisatie Gezondheid (RI G)

Jaarlijks vindt de risico-inventarisatie gezondheid plaats op alle locaties. Deze worden uitgevoerd door groepsleiding en leidinggevende. De uitvoering wordt begeleidt en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van directie. Op de locatie wordt naar aanleiding van de inventarisatielijsten actieplannen gemaakt. De actieplannen worden volgens 1 keer per 6 weken besproken (zie jaarplanner) in een voortgangsoverleg tussen de directie en de groepsleiding. Uit deze bespreking komen actieplannen die worden uitgevoerd in overleg met de directie.  Jaarlijks vindt de inspectie van de GGD plaats, waarbij de RI V (met de RI G) uitgangspunt is.

De leidinggevende en de directie maken jaarlijks een gezondheidsverslag van hun locatie(s). Dit verslag wordt, na goedkeuring door de directeur verstuurd naar de inspecteur van de GGD. Het ligt voor iedereen ter inzage op de locatie.

Jaarlijks vindt de inspectie van de GGD plaats, waarbij de RI G (met de RI V) uitgangspunt is.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Koningsspelen vrijdag 27 april

Komen jullie vrijdag 27 april, vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur naar ons toe? Er [...]

Open dag Little Super Stars Amsterdam (zaterdag 24 maart 2018)

Is jouw kind ook een Little Super Star?  Kom dan zaterdag 24 maart  van 10.00 tot 16.00 uur naar onze [...]

BSO Little Super Stars gaat uitbreiden!

Wist u dat? BSO Little Super Stars in Rotterdam er een vestiging bij krijgt! De nieuwste [...]

[dc_social_wall id=”7926″]