Personeelsbeleid

Goed werkgeverschap hebben wij hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers kunnen zich blijven ontwikkelen en hebben het daardoor naar hun zin. Veel van hen werken al een lange tijd bij ons! Dit draagt bij aan een stabiele organisatie en voor zo veel mogelijk continuïteit op de groepen. Wij investeren in ons personeel.

Onze ervaren en goed opgeleide pedagogische medewerkers hebben oog voor het temperament en de ontwikkelingsfase van elk kind. Iedere medewerker is erkend BHVer. Om de beste kinderopvang te bieden besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Jaarlijks volgen ze een bijspijkercursus BHV, een EHBO cursus gericht op kleine kinderen en een cursus die gericht is op kindermishandeling en sequeelmisbruik. Veder word er iedere maand op ons beleid en komen er verschillende protocollen aan bod.

Neem hiervoor een kijkje in onze jaarplanner.

Wat verwachten wij van onze medewerkers

De groepsleid(st)er is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kinderopvangcentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven en/of naschoolse opvang.

Werken in de kinderopvang vraagt een grote inzet. Als leidster heb je een aandeel in het creëren van zo een veilig mogelijke omgeving, welke geborgenheid en warmte aan de kinderen aanbiedt. Naast de opvang trachten de groepsleidsters de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden van kinderen te bevorderen en stimuleren. Er wordt dus een groot beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel, de groepsleid(st)er is immers mede partner in de opvoeding en verzorging van andermans kinderen. De verantwoordelijkheid wat werken in de kinderopvang met zich mee brengt, heeft tot gevolg dat er binnen het dagverblijf een duidelijk personeelsbeleid moet zijn.

Onder personeel wordt verstaan de mensen die bij Little Super Stars een tijdelijke contract hebben of een contract voor onbepaalde tijd, maar ook diegene die daarnaast hun bijdrage leveren aan het beleid van Little Super Stars. Daarmee worden ook stagiairs en vrijwilligers bedoeld.
Het dagverblijf en de buitenschoolse opvang  stimuleert  het werken met stagiaires, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen het Little Super Stars.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven
  • Kip958

Salt en Pepper

Binnen kort krijgen wij twee nieuwe vriendjes bij ons in de tuin wonen. Salt en [...]

  • NvdW-4316

Onze bioscoopzaal is gereed

Moe van al het sporten en spelen, even bijkomen in onze bioscoop! Ook word deze [...]

  • foto video

Little Super Stars in de media

Op RTL4 is een item besteed aan Little Super Stars. Bekijk hier het resultaat via [...]