Kwaliteitsbeleid

Verantwoordelijkheden van kinderdagverblijf Little Super Stars

De wet verplicht de kinderopvang  te zorgen voor verantwoorde kinderopvang. Hieronder verstaat de wet: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De houder is verantwoordelijk. De houder moet zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Dit betekent – onder andere – dat de personen die werkzaam zijn bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in bezit moeten zijn van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet Justitiële gegevens (verklaring van goed gedrag).
Het kindercentrum moet verder aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen. De voertaal in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang moet in principe Nederlands zijn. Verder moet er in elk kindercentrum  een risico-inventarisatie zijn uitgevoerd. Informatie hierover is te verkrijgen via internet:http://www.minszw.nl.

Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken, bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het beleid inzake veiligheid en gezondheid. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang mag alleen van het advies afwijken als schriftelijk en gemotiveerd wordt aangegeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. Er is een modelreglement oudercommissies in ontwikkeling. Deze wordt via http://www.minszw.nl beschikbaar gesteld en kan als voorbeeld dienen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Koningsspelen vrijdag 27 april

Komen jullie vrijdag 27 april, vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur naar ons toe? Er [...]

  • NvdW-5029

Open dag Little Super Stars Amsterdam (zaterdag 24 maart 2018)

Is jouw kind ook een Little Super Star?  Kom dan zaterdag 24 maart  van 10.00 tot 16.00 uur naar onze [...]

  • opening DRL

BSO Little Super Stars gaat uitbreiden!

Wist u dat? BSO Little Super Stars in Rotterdam er een vestiging bij krijgt! De nieuwste [...]

[dc_social_wall id=”7926″]